Knihovna města Kralovice
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Městská knihovna Plasy