Pravidla – koronavir

U vstupu do knihovny proveďte dezinfekci rukou (dezinfekční prostředek k dispozici).

Dodržujte rozestupy a noste ochranu úst a nosu.